Pravidla

Pravidla Mistrovství České republiky

 • Mistrovství ČR je otevřené.
 • Titul Mistr ČR bude udělen občanům ČR v kategoriích Elite (A), X-division, Freehand (5A) Topspinning (káča).
 • Soutěží se v kategoriích Junior, Advanced, Elite (1A), Freehand (5A) v kategorii X a kategorii Topspinning (káča) plus v mezinárodní kategorii Open.
 • Soutěžící s v kategoriích 1A, X a 5A musí být aktivními členy CYA. (Členem se může soutěžící stát i přímo na yoyo mistrovství a nebo na webu CYA)
 • Soutěžící se mohou přihlásit do jedné z v výkonnostních kategorií (Junior, Advanced, Elite (1A) a/nebo do kategorie X, 5A, kategorie Topspinning.
 • Soutěžící, kteří se na minulém YYMČR umístili v kategorii začátečníků a středně pokročilých na 1. místě se mohou na letošním YYMČR přihlásit pouze do vyšší výkonnostní kategorie, do kategorie X, 5A a kategorie Sport Top Ladder.

Pravidla povinných triků

 • Na trik mohou být buď dva pokusy, potom je první úspěšný ohodnocen 5-ti body, druhý pak body 3-mi, nebo může být jen jeden pokus. Toto pravidlo je zvlášť upraveno v každé kategorii. Ve všech kategoriích je možnost navrácení yoya bindem (přes smyčku). Při nepovedeném bindu se celý trik počítá jako neúspěšný.
 • Trik musí být zakončen chycením yoya do jedné ruky, aniž by se při návratu odrazilo o tělo, či by chycení pomohla ruka druhá. Po zakončení triku musí být vždy správně navinut provázek (bez uzlu). Rozhodčí si může vždy vyžádat kontrolu provázku.
 • Všechna yoya musí být schopna vykonat minimálně 3 vteřinového sleepera. Rozhodčí si může kdykoli vyžádat kontrolu této vlastnosti.
 • Prostor pro provedení triku je vyznačen páskou, inkoustem, křídou nebo jakýmkoliv jiným zřetelným způsobem, přičemž šířka značení se považuje za prostor mimo hrací plochu.
 • Velikost hrací plochy je čtverec o velikosti 75×75 cm.
 • Každý hod v hracím prostoru se automaticky považuje za pokus o trik.
 • Všechny triky musí být provedeny tak, že soutěžící stojí oběma nohama uvnitř hrací plochy. Jakýkoliv pokus soutěžícího s nohou (nohama) mimo prostor se považuje za neúspěšný pokus.
 • Pro soutěžícího, který je právě na řadě (je na pódiu ale stojí mimo vyznačený prostor), jsou povoleny pouze tyto triky: throwdown, sleeper, forward pass, jeden loop the loop, nebo úpravy stringu.
 • Pokus o soutěžní trik je automaticky považován za neúspěšný pokus v daném triku.
 • Pokud se soutěžící nachází mimo hrací plochu může string upravovat buď manuálně nebo natažením nového stringu stejné délky jako byl string předchozí.
 • Pokud nohy soutěžícího opustí při vykonávání triku vyznačený prostor, automaticky se daný trik považuje za neúspěšný.
 • Pokud není u triku uvedeno jinak, nejsou při jeho vykonávání povoleny jakákoliv minutí stringu a podobné chyby.
 • Soutěžící může použít jakékoliv yoyo. Pokud není uvedeno jinak je možné použít pouze jedno yoyo, jejich výměna je možná pouze pokud to povolí rozhodčí (rozbití yoya apod.). Na tie-break se musí použít pouze jedno yoyo.
 • Zkracování stringu pomocí omotávání okolo ruky nebo prstu za účelem jednoduššího provedení triku je zakázáno. Všechny triky musí být provedeny s plnou délkou stringu.
 • Opakování daného triku je možné tak dlouho, dokud jeho provedení je čisté. Tzn. Je možné místo deseti loopů provést loopů 20, s tím že zakončení musí být čisté. Bodové ohodnocení však zůstává stejné.
 • Jakýkoliv soutěžící, který není právě hodnocen a bude rušit právě hodnoceného soutěžícího, nebo rozhodčího v jeho výkonu může být diskvalifikován.
 • Rozhodnutí rozhodčího je konečné.

Pravidla pro freestyle

 • Soutěžící provede freestyle o maximální délce 3:00 (tři minuty) (Elite, X, 5A), 1:00 (advanced).
 • V kategorii Elite a Advanced je povolen pouze styl A (1A). V kategorii X jsou povoleny styly: 2A, 3A, 4A. V kategorii Freehand je povolen pouze styl 5A.
 • Když začne muzika, začne freestyle. Triky provedené před začátkem hudby nejsou započítávané do freestylu!

Hudba

 • Hudba se nahrává přes registrační formulář na tomto webu.
 • Pokud nestihnete hudbu nahrát nebo se budete registrovat až na místě svojí hudbu přineste ve formátu MP3 na obyčejném flashdisku. Pokud této možnosti využijete tak se vaše startovné automaticky zvedá o 200,- Kč pro jakoukoliv divizi.
 • MP3 flashdisky (usb mp3 přehrávače apod.) jsou nepřípustné!
 • Muzika nesmí obsahovat žádné rasistické podtexty a jiné nepřípustné prvky (sprostá slova, apod.). Pokud si nejste jisti svým výběrem, poraďte se dopředu se sudími.
 • Skladba, kterou chcete použít musí být v jedné stopě. Pro freestyle bude přehrána pouze jedna stopa. Pokud je skladba delší než tři minuty, bude zastavena mezi 3:00 a 3:01. Pokud je kratší, ukončuje freestyle (konec stopy znamená konec freestylu).
 • Pokud se muzika náhodně zastaví může si soutěžící vybrat, zda bude pokračovat tam kde se hudba zastavila, nebo začne freestyle znova.
 • V případě, že dojde omylem ke spuštění jiné skladby, než si soutěžící vybral, může soutěžící svůj freestyle zastavit a požadovat spuštění vybrané skladby (freestyle provedený na chybně puštěnou muziku se do hodnocení NEZAPOČÍTÁVÁ).
 • Při předvádění freestylu může soutěžící použít pouze věci předem přinesené na pódium, nikoliv věci podané z publika!
 • Při předvádění freestylu může soutěžící použít více yoyí a může je libovolně měnit, ale jejich výměna je hodnocena jako chyba. (Výjimkou je výměna yoyí na různé styly v kategorii X)

Systém hodnocení freestylu

 

 • Kategorie Elite 1A, 1A Open a Advanced finále – Technické provedení 80% a umělecké provedení (“performance”) 20% pro finále i kvalifikaci.
 • Kategorie 5A – Technické provedení 70% a umělecké provedení (“performance”) 30%
 • Kategorie X – Technické provedení 60% a umělecké provedení (“performance”) 40%

 

Hodnocení technického provedení:

 • K hodoncení technického provedení používají rozhodčí zaznamenávání plusových a mínusových bodů. Provedeným trikům jsou přiřazovány body na základě jejich obtížnosti, kvality provedení a dalších faktorů – viz. níže.
 • Základní a opakované triky a trikové části sou hodnoceny méně než obtížné a riskantní triky a trikové části. Dalšími faktory, kromě obtížnosti, které mohou zvyšovat bodové ohodnocení jsou mimo jiné: rychlost, prostorový rozsah, chycení naslepo, originalita atd.
 • Ve všech kategoriích jsou body odečítány mimo jiné za špatně provedené triky a trikové části, jasné minutí provázku, ztrátu kontroly, nepovedený bind, minuté “slack” triky a “lacerace”, velký počet nekontrolovaných “loopů”, zkažené odhozy a chycení ve 4A a 5A atd. V kategorii 2A a 3A (v případě použití více yoyí i 4A a 5A)  je každé yoyo hodnoceno zvlášť. Další body jsou obvykle odečítány za namotávání a restart yoya po chybě a za výměnu yoya/yoyí. Úmyslné a nebezpečné odhození yoya do publika je hodnoceno 5-ti mínusovými body a opakované porušení tohoto pravidlamůže vést k diskvalifikaci. Toto pravidlo je účinné před, v průběhu i po ukončení freestylu.

 

Hodnocení uměleckého provedení:

 • Umělěcké provedení je hodnoceno udělením 0-3 bodů v každé z pěti (ve finále) nebo tří (kvaifikace) kategorií.
 • Pět kategorií hodnocených ve finálových freestylech:
  • Interakce s publikem
  • Prezentace (choreografie, využití podia, oblečení)
  • Kontrola těla (elegance)
  • Čistota triků a freestylu
  • Variabilita a riskantnost triků
 • Tři kategorie hodnocené v kvaifikačnch freestylech:
  • Celková kvalita
  • Čistota triků a freestylu
  • Variabilita a riskantnost triků

Specifcká pravidla jednotlivých kategorií

 

Specifická pravidla pro kategorii 1A:

 • Není povoleno použít více než jedno yoyo najednou. Pokud soutěžící poruší toto pravidlo, rozhodčí mu neudělí při používáni tohoto yoya žádné plusové body, ale mohou nadále udělovat body mínusové.
 • Není povoleno sundavat provázek z yoya (offstringové triky). Pokud soutěžící poruší toto pravidlo, rozhodčí mu neudělí při používáni tohoto yoya žádné plusové body, ale mohou nadále udělovat body mínusové.
 • Není povoleno použít yoyo s protizávažím (counter-weight). Pokud soutěžící poruší toto pravidlo, rozhodčí mu neudělí při používáni tohoto yoya žádné plusové body, ale mohou nadále udělovat body mínusové.
 • Moebius a triky typu “skyrocket” jsou povoleny.
 • Typické triky a jejich části které jsou hodnoceny jsou mimo jiné: mounts, dismounts, string hits, hops, grinds, lacerations, release catches (like suicides/Iron Whips), slack catches, re-generations, binds apod.

 

Specifická pravidla pro kategorii 2A:

 • Rozhodčí neudělují body dokud nejsou používány obě yoya najednou.
 • Není povoleno použít více než dvě yoya najednou. Pokud soutěžící poruší toto pravidlo, rozhodčí mu neudělí při používáni tohoto yoya žádné plusové body, ale mohou nadále udělovat body mínusové.
 • Typické triky a jejich části které jsou hodnoceny jsou mimo jiné: loops, punches, wraps, tanglers, moons, hops, stalls, worlds, transitions, re-generations apod.

Specifická pravidla pro kategorii 3A:

 • Rozhodčí neudělují body dokud nejsou používány obě yoya najednou.
 • Není povoleno použít více než dvě yoya najednou. Pokud soutěžící poruší toto pravidlo, rozhodčí mu neudělí při používáni tohoto yoya žádné plusové body, ale mohou nadále udělovat body mínusové.
 • Typické triky a jejich části které jsou hodnoceny jsou mimo jiné: typy 1A triků provedené se dvěma yoyi, tanglers, worlds, grinds, wraps, loops apod.

Specifická pravidla pro kategorii 4A:

 • Je povolen jakýkoliv počet “offstringových” yoyí najednou.
 • Typické triky a jejich části které jsou hodnoceny jsou mimo jiné: typy triků 1A
 • Typické triky a jejich části které jsou hodnoceny jsou mimo jiné: launches, tosses, catches, regenerations, grinds, intentional bounces off body parts or the stage back to a catch, boingys or other types of bounces between strings.
 • Triky a jejich části provedené méně riskantním způsobem jsou hodnoceny méně než typicky offstringové triky kdy se yoyo objevuje mimo provázek apod.

Specifická pravidla pro kategorii 5A:

 • Body jsou udělovány jen pokud je counter-weight (protizávaží) aktivně využíván a nebo přesouván mezi rukami. Triky prováděné s držením protizávaží v ruce po celou dobu jsou považovány za 1A triky a jsou hodnoceny málo nebo vůbec.
 • Může být použito libovolné množství yoyí s protizávažím najednou i lobovolné množství protizávaží najednou.
 • Typické triky a jejich části které jsou hodnoceny jsou mimo jiné: typy triků 1A s využitím protizávaží, aerial releases and catches, grinds apod.

Rozhodnutí rozhodčích je konečné.